Hoe gaat u om met elektrisch rijden in de autoregeling?

Vraag elektrisch rijden

De vraag naar elektrische voertuigen en elektrisch rijden stijgt nog steeds. Door het chiptekort (vertraging levering auto), de wijziging in de bijtelling ( dit jaar van 12 naar 16% over € 40.000,-) en de lange levertijden kiezen werknemers er uiteindelijk niet altijd voor om daadwerkelijk voor een elektrische auto te kiezen. De werknemers zijn vaak alleen bereid om over te stappen naar een elektrische auto als zij hier ook een fiscaal voordeel van hebben. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een zero emissie beleid, bent u als werkgever ook bereid om hierin te investeren? En naast een laadpaal op het werk ook een laadpaal thuis te faciliteren?

Duidelijke afspraken autoregeling

Maar wat zijn hierbij uw risico’s als werknemer en wat moet u omschrijven in de autoregeling? Er zijn verschillende zaken waar u rekening mee moet houden, namelijk:

  • Waar ligt het risico bij schade aan de laadpaal?
  • Hoe houdt een werknemer zijn kWh bij en welke kosten brengt hij in rekening?
  • Wat te doen bij het vertrek van een medewerker?

Belangrijke aandachtspunten elektrisch rijden

Er zijn nog een aantal zaken die meespelen bij het faciliteren van een laadpaal voor de werknemer, maar ik wil u graag informeren over deze drie belangrijke risico’s.

Waar ligt het risico bij schade aan de laadpaal?

Alle schades die door verkeerde montage van de laadpaal of in de laadpaal plaatsvinden zijn voor rekening van de werkgever of eventueel, als dit opgenomen is in het leasecontract, voor de leasemaatschappij. Dit betekent dat als uw laadpaal door slechte montage omvalt op uw nieuwe bloemen die in de tuin staan, deze kosten verhaald kunnen worden bij de leverancier of de montageploeg van de laadpaal. Heeft u dit ondergebracht bij de leasemaatschappij, dan zij zijn verantwoordelijk.

Als er een schade ontstaat aan de laadpaal doordat iemand hier vandalisme op heeft gepleegd, dan valt dat onder de verzekering van de werknemer. Vaak als de laadpaal aan het huis is gemonteerd, kan de medewerker dit verhalen op de opstalverzekering. Echter moet de laadpaal wel vooraf zijn opgenomen bij de verzekering.

Hoe houdt een werknemer zijn kWh bij en welke kosten brengt hij in rekening?

Een medewerker kan zijn kWh op twee manieren bijhouden; Hij kan een gecertificeerde meter tussen de laadpaal en de meterkast plaatsen of hij kan een slimme laadpaal gebruiken. Deze kan door middel van het aanmelden met een druppel of een automatische rapportage registreren hoeveel kWh de laadpaal levert aan de elektrische auto. Vaak worden deze kosten automatisch aan de energieleverancier berekend welke deze doorrekent naar de leverancier van de laadpas of de leasemaatschappij.

Het is echter wel zo dat je als werknemer geen opslag mag doen op de kosten per kWh. Dit houdt in dat het tarief wat de werknemer thuis moet vergoeden exact overeenkomt met hetgeen de werkgever vergoed.  Als uw werknemer dit wel doet dan zal de belastingdienst hem als ondernemer zien en zal hij ook naar rato belasting over de omzet moeten gaan betalen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de werknemer winst mag maken over de te vergoeden kWh welke door de werkgever wordt vergoed.

Wat te doen bij vertrek medewerker?

Dit is vaak het lastigste punt. Hoe ga ik om met de laadpaal bij de medewerker thuis als hij besluit het bedrijf te verlaten, maar hierover niks opgenomen is in de autoregeling? Dan is het vaak heel simpel: U  kunt besluiten de laadpaal weg te halen en de kosten hiervoor te dragen of u laat de laadpaal op locatie hangen.

Het advies is om hier duidelijke afspraken over te maken in de autoregeling. Dit is de regeling waar elke werknemer voor tekent op het moment dat zij in dienst komen bij u als werkgever. U kunt dat op een aantal manieren omschrijven bij vertrek werknemer:

  • Overname laadpaal door werknemer (minst vriendelijk)
  • Werknemer verantwoordelijk voor kosten verwijderen laadpaal (minder vriendelijk)
  • Afrekening van de eigen bijdrage (resterende periode) voor de laadpaal welke in de periode voor vertrek netto is ingehouden (vriendelijk)
  • Afrekening van de eigen bijdrage voor privé gebruik (resterende periode) voor de laadpaal welke in de periode voor vertrek van de bruto bijtelling is ingehouden (meest vriendelijk)

Het duidelijk vastleggen van deze afspraken in de autoregeling, is van zeer groot belang voor nu en in de toekomst.