Wat betekent inleverschade bij einde contract?

Situatieschets inleverschade

Houdt u rekening met een inleverschade bij einde contract? U heeft een mooie nieuwe leaseauto en een mooi marktconform leasecontract uit onderhandeld echter heeft u bewust of onbewust wat meer risico genomen. Dit komt door een hoger eigen risico te hanteren of niet goed te kijken naar de wijze waarop de leasemaatschappij omgaat met inleverschades bij einde contract.

Verschillende afrekenvormen inleverschade

Vaak zien we dat er aan het einde van het contract discussie ontstaat tussen de afrekening van de leasemaatschappij en de verwachting van de klant. Hoe wordt de inleverschade nu met mij afgerekend? Wat is een inleverschade? Het verwarrende is dat er verschillende manieren zijn om een inleverschade door te belasten, dit kan op basis van het eigen risico ( mits ook auto verzekerd is bij de leasemaatschappij ), dit kan op basis van het restwaarde verlies op de auto, dit kan op basis van het volledige schadebedrag en dit kan op basis van de daadwerkelijke winstderving op de verkoop van de auto.

Advies afsluiten leasecontract met betrekking tot inleverschade

Heeft u zich als klant aan de voorkant van het contract verdiept naar wat de impact is van welke regeling? Ik denk dat weinig klanten en berijders zich bewust zijn van de gevolgen van het afsluiten van een dergelijk contract met een specifieke regeling voor de inleverschade. Alleen het verschil is wel dat je een fors risico kan lopen op een contract als je dit vooraf niet goed afspreekt.

Voorbeeld

Ik zal een voorbeeld geven, stel je voor je sluit een contract af voor € 500,- per maand waarbij het restwaarde risico verlies voor rekening is van de klant als er een schade op de auto zit. Nu zit er bij einde contract een schade op de auto waardoor de restwaarde van de auto niet € 15.000,- is maar € 13.000,-. Dit betekent dat je in de reguliere situatie het eigen risico had voldaan maar nu € 2.000,- moet afrekenen met de leasemaatschappij. Wie bepaalt echter de restwaarde en wat was de actuele boekwaarde voor de leasemaatschappij? Dit zijn vragen welke vaak niet beantwoord worden anders dan een reminder om de factuur te voldoen.

Dan was het misschien bij het afsluiten van het contract wijzer geweest om zaken te doen met de leasemaatschappij welke € 10,- per maand duurder was en alleen het eigen risico zou doorbelasten bij een inleverschade.

Voor al dit soort zaken en het inzichtelijk maken van de risico’s in een leasecontract is een onafhankelijke partij een directe kostenbesparing. In het geval van het voorbeeld had het de klant € 2.000,- – ( 48 maanden x € 10,- + 1x eigen risico € 150,- ) = € 1.370,- bespaart.

Advies en informatie

Laat u zich dus vooraf goed informeren over de risico’s in het leasecontract, als u bereid bent om deze te nemen dan is het een bewuste keuze maar ik durf te stellen dat veel mensen deze keuze onbewust maken en aan het einde van de rit een heel “slecht” gevoel over houden aan leasen in het algemeen.